Zmluvy 2021

Ján Belanec sponzorský dar

Beporad s.r.o.

COOP JEDMOTA - MŠ Kostolná Ves

COOP Jednota - Obec Kostolná Ves

3_2021 obec Kostolná Ves - UPSVaR §12

6_2021 obec Kostolná Ves - UPSVaR §10

7_2021 obec Kostolná Ves - Marta Kuchařová

8_2021 obec Kostolná Ves - Patrícia Šimorová

9_2021 obec Kostolná Ves - Tatiana Bačová

10_2021 obec Kostolná Ves - Nemocnica Bojnice

10a_2021 obec Kostolná Ves - Nemocnica Bojnice Dodatok č.1

12_2021 obec Kostolná Ves - Patrícia Šimorová

13_2021 obec Kostolná Ves - Miroslava Bartová

14_2021obec Kostolná Ves - Patrícia Šimorová

15_2021 obec Kostolná Ves - Miroslava Bartová

16_2021 obec Kostolná Ves - Patrícia Šimorová

17_2021 obec Kostolná Ves - Marta Kuchařová

18_2021 obec Kostolná ves - MWM Bautrans spol.sr.o.

19_2021 obec Kostolná Ves - MWM Bautrans spol. sr.o. Dodatok č. 3

20_21 obec Kostolná Ves - VEPOS s.r.o. dodatok č. 18

21_2021 obec Kostolná Ves - Marta Kuchařová

23_2021 obec Kostolná ves - Patrícia Šimorová

21_2021 obec Kostolná Ves - Ing. Jozef Adamkovič audítor

24_2021 obec Kostolná Ves - SPP

25_2021 obec Kostolná Ves - SPP

JD rozhlasy - Kostolná Ves

PrimaBanka - Kostolná Ves

Kostolná Ves - Beporád

Kostolná Ves - Deus

Kostolná Ves - Eko recykling

Kostolná Ves - Jednota dôchodcov Kostolná Ves

Kostolná Ves - Marian Péter

Kostolná Ves - Natur pack

Kostolná Ves - Slovak Telekom 2

KOstolná Ves - TO MY STAV

Slovak Telekom 1

 

Faktúry 2021

Január 2021

Február 2021

Marec 2021

Apríl 2021

Máj 2021

Jún 2021

Júl 2021

 

Zmluvy 2020

Dohoda o zmene termínu realizácie diela (JD rozhlasy)

Štatistický úrad SR - Kostolná Ves

Slovak telekom dodatok - Kostolná Ves

Dopamija, s.r.o.- Kostolná Ves

BFL s.r.o. - Kostolná Ves

Kúpna zmluva Miloš Magdina

Ján Belanec - Kostolná Ves

Jednota dôchodcov KV - Kostolná Ves

Natur-Pack - Kostolná Ves

Rudolf Píš - Kostolná Ves

Slovak Telekom - Kostolná Ves

SSE 1 - Kostolná Ves

SSE 2 - Kostolná Ves

VK Vincent Krško - Kostolná Ves

Vepos - Kostolná Ves

Urad prace § 10 - Kostolná Ves

Urad prace § 12 - Kostolná Ves

Faktúry 2020

faktúry November 2020

faktúry Október 2020

faktúry September 2020

faktúry August 2020

fakrúry Júl 2020

faktúry jún 2020

Faktúry máj 2020

Faktúry apríl 2020

Faktúry marec 2020

Faktúry február 2020

Faktúry január 2020

 

 

 

 

Zmluvy 2019

Zmluva o úvere obec Kostolná Ves - Štátny fond rozvoja bývania

KZ obec Kostolná Ves - Ptáček Ivan a Silvia rod. Ďurišová

KZ obec Kostolná Ves - Barta Miroslav a manž. Daniela

Dodatok č. 1 ku _Kúpna zmluva parcela 2095_2 obec - žiadatelia

Dodatok č. 1 ku _Kúpna zmluva parcela 2095_1 obec - žiadatelia

Kúpna zmluva parcela 2095_2 obec - žiadatelia

Kúpna zmluva parcela 2095_1 obec - žiadatelia

Prílohy ku KZ TO-MY-STAV Nájomné byty scan

Kúpna zmluva TO-MY-STAV Nájomné byty scan

Zmluva o poskytnutí dotácie, bytovka Zmluva č. 0066-PRB_2019

Zmluva o poskytnutí dotácie TV Zmluva č. 0067-PRB_2019

Záložná zmluva ŠFRB - obec Kostolná Ves, TO-MY-STAV, s.r.o.

Dodatok č 1 k Záložnej zmluve š. 300_31_2019 ŠFRB  obec Kostolná Ves, TO-MY-STAV, s.r.o.

Zmluva o dielo č. 01_05_2019 MV staving

zmluva Kostolná Ves - Prima banka Prima banka grantový účet dotácia

Bežý účet (bytovka) Zmluva o bežnom účte

Depozitný účet (bytovka) Zmluva o bežnom účte depozitný účet

Záložná zmluva č 0066_PRB_2019_Z

Zmluva Environfond zmluva o dotácii na Klub mládeže Kostolná Ves

Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády

Zmluva o dodávkach el energie ( bytovka)   Energie 2

Faktúry 2019

faktúry Január 2019

faktúry Február 2019

faktúry Márec 2019

faktúry Apríl 2019

faktúry Máj 2019

faktúry Jún 2019

faktúry Júl 2019

faktúry August 2019

faktúry September 2019

faktúry Október 2019

faktúry November 2019

faktúry December 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy 2018

Zmluva ÚPSVaR §12

Zmluva ÚPSVaR §10

Zmluva MŠ - COOP Jednota

Zmluva COOP Jednota

Zmluva Alojz Sobota

Zmluva MWM Bautrans spol. sr.o.

Zmluva ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA s.r.o.

Zmluva VV, s.r.o.

Zmluva Ing. Jozef Adamkovič auditor

Zmluva -obec Šútovce

Zmluva -Spoločný stavebný úrad Nováky

Zmluva - Alojz Sobota 2

Zmluva - Slovak Telekom

Zmluva - Jednota dôchodcov Kostolná Ves

Zmluva - Tatranská mliekareň a.s.

Zmluva - Dodatok č. 1 Peter Kucharčík

Zmluva -Alojz Sobota 3

Zmluva -TenderNet s.r.o.

Zmluva -MUDr. Magdaléna Blahová

Zmluva -TenderNet s.r.o.

Zmluva - Mgr. Miloš Magdina

 

Faktúry 2018

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Jún 2018

Júl 2018

August 2018

September 2018

Október 2018

November 2018

December 2018

 

 

 

 

Zmluvy 2017

dohoda-urad-prace-soc-veci-a-rodiny-%c2%a7-12
dohoda-urad-prace-soc-veci-a-rodiny-%c2%a7-10
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
COOP Jednota zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve Klaudia Priehodová
Dodatok č.1 k zmluve OcU Kostolná Ves _ Bautrans
Dodatok Zmluva OcU Kostolná Ves _ Ostratice
Dodatok Zmluva OcU Kostolná Ves _
Slovak Telekom
Dohoda č. 16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny §10
Dohoda č. 16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny §12
Dohoda OcU Kostolná Ves_ Jozefína Sobotová
Zmluva OcÚ - Bánovská rozvojivá a regionálna agentúra
Zmluva OcÚ - Nestlé Prievidza
Zmluva OcÚ - TO MY STAV Kanianka
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Alojz Sobota
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Anton Pršo
Zmluva OcU Kostolná Ves _ BFL Ostratice
Zmluva OcU Kostolná Ves _ biomarina _biowaste
Zmluva OcU Kostolná Ves _ COOP Jednota
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Ing. Adamkovič auditor
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Klub slovenských turistov Skalka
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Nestlé
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Vepos Nováky
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Orange
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Pohrebná služba
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Prievidzské pekárne a cukrárne
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Remek
Zmluva OcU Kostolná Ves _ SPP Bratislava
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Trenčiansky sam. kraj
Zmluva OcU Kostolná Ves _COOP Jednota
Zmluva OcU Kostolná Ves _Jednota dôchodcov

 

Faktúry 2017

Január 2017
Február 2017
Marec 2017
Apríl 2017
Máj 2017
Jún 2017
Júl 2017
August 2017
September 2017
Október 2017

 

Zmluvy 2016

kz-sunland-s-r-o
zmluva-nestle
dodatok-c-13-c-14-ku-zmluve-vepos
dohoda-o-poskytnuti-financneho-prispevku-na-podporu-vytvorenia
dohoda-o-podmienkach-vykonavania-mensich-obecnych-prac
dohoda-o-podmienkach-vykonavania-mensich-obecnych-sluzieb-jojadohoda-o-podmienkach-vykonavania-mensich-obecnych-sluzieb-pre-o
dohoda-o-pomoci-v-hmotnej-nudzi
obec-kostolna-ves-miroslav-fajer
urazove-poistenie-uchadzacov-o-zamestnanie
zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach-coop-jednota-sj-pri
zmluva-o-poskytnuti-dotacie-jd
zmluva-o-poskytnuti-dotacie-kst-skalka
zmluva-o-poskytovani-slizieb-elko-ocu
zmluva-jaromir-pauer-budova-tj
darovacia-zmluva-nestle
dohoda-o-podmienkach-vykonavania-mensich-ob-prac-joja-sobotova
sse-ukoncenie-zmluvy-abak
sse-ukoncenie-zmluvy-horne-potraviny-a-pohostinstvozmluva-envi-pak-a-s-ocu
zmluva-metal-servis-recycling-ocu
zmluva-o-najme-cintorina
zmluva-o-pouzivani-sw-remek-s-r-o
zmluva-s-auditorom
zmluva-slovak-telekom-a-s
zmluva-o-odoberani-pouzitych-jedlych-olejov
zmluva-o-prenajme-dolneho-pohostinstva
dcom-dodatok-c-1
dohoda-o-absolventskej-praxi
zmluva-geodeticca-s-r-o-ocuzmluva-o-zdruzenej-dodavke-elektriny

 

Faktúry 2016

faktúry-januar-2016
faktúry-februar-2016
faktúry-marec-2016
faktúry-april-2016
faktúry-maj-2016
faktúry-jun-2016
faktúry-jul-2016
faktúry-august-2016
faktúry-september-2016
faktúry-oktober-2016
Faktúry november 2016
Faktúry december 2016

 

 Zmluvy 2015

Dohoda o podmienkach výkonu práva polovníctva
Zmluva o užívaní poľovného revíru Magura
Kúpna zmluva (vodárne)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie činnosti Jednoty dôchodcov
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie činnosti Klubu slovenských turistov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov II.
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Všeobecné záväzné nariadenie o vodení a držaní psov na území Obce Kostolná Ves
Zmluva o výkone správy cintorína
Zmluva o dielo
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec II.
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o budúcej zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Úradzové poistenie uchádzačov o zamestnanie

 

Faktúry 2015

Dodavateĺské faktúry rok 2015