Plán zasadnutí Obecného zastupiteĺstva na rok 2018:

Pre rok 2018 budú verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovné:

Mesiac:      Deň:

Január          30.01. 2018 (utorok)

Marec           15.03. 2018 (štvrtok)

Jún              14.06. 2018 (štvrtok)

September    13.09. 2018 (štvrtok)

December     13.12. 2018 (štvrtok)