Starosta obce:

Mgr. Mária Žofčinová rod. Pánisová - nezávislá

Nar.: 22. septembra 1962 v Bojniciach
Vzdelanie: UMB Banská Bystrica Prírodovedecká fakulta
Vydatá, manžel Ing. Vladimír Žofčin zamestnaný Ministerstvo obrany SR
Synovia: Maroš, Filip

Kontakt:

maria.zofcinova@kostolna-ves.dcom.sk
+421 46 545 50 58
+421 46 903 453 813