Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ

Výberové konanie

Záverečný účet za rok 2021

Záverečný účet za rok 2021

Ročný výkaz odpadov za rok 2021

Ročný výkaz ŽP 6-01 za rok 2021

 

Výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KOSTOLNÁ VES

Hlavný kontrolór obce

Prerušené dodávky elektriny:

24.09. 2021 Prerušenie distribúcie elektriny

16.09. 2021 Prerušenie distribúcie elektriny

13.09. 2021 Prerušenie distribúcie elektriny

Vývoz odpadov 2021

Kalendár vývozu odpadov 2021

Majetkové priznanie starostky obce za rok 2019

Majetkove priznanie

Vývoz odpadov 2020

Kalendár odpadov 2020

Leták - triedenie odpadu 2020

Triedenie odpadu - zverejnenie 2020

Vývoz odpadov 2019

Odpady 2019

Pozvánka na OZ 14.12. 2018
Pozvánka zastupiteľstvo 07.12. 2018

Pozvánka zastupiteľstvo 03.10 2018

Pozvánka zastupiteľstvo 18.09.2018

Komunálne voľby 2018 

termín konania volieb - 10.11. 2018

Informácie pre nezávislých kandidátov

Informácie pre politické strany (003)

Informácie pre politické strany

Informácie pre občanov

KOMUNÁLNE VOĽBY - 2018 INFORMÁCIE samosprávy

Zverejnenia e-mailovej adresy

Zapisovateľka

Kandidáti starosta

kandidáti na poslancov KV 2018

Ochrana osobných údajov od 25.05. 2018

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25

KOMUNITNY PLAN SOCIALNYCH SLUZ IEB OBCE KOSTOLNÁ VES 2018

 Výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný kontrolór obce:

Hlavný kontrolór obce

Vývoz odpadov rok 2018:

Vývoz separoveného zberu - plasty 2018

Vývoz komunálneho odpadu 2018

Miesto odberu druhotných surovín je otvorené vždy

1. a 3. sobotu v mesiaci od 10,00 hod do 12,00 hod.