Vitajte na  našich stránkach!

Dovoľte, aby sme Vás privítali na stránkach našej obce. Pokračujte prosím kliknutím na niektorú z položiek v hornej časti, alebo v paneli napravo.

 

Na stránke pribudlo (03.01. 2023)

Kalendár vývozu odpadu na rok 2023 (obecná tabuľa)

Na stránke pribudlo (15.12. 2022)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ Kostolná Ves (zastupiteľstvá)

Na stránke pribudlo (24. 11. 2022)

A je to tu. Mikulášsky večierok 🎉🎊🎁

 

ROK 2022

Na stránke pribudlo (24.11. 2022)

Pozvánka zastupiteľstvo 24.11.22

Plán kontrolórky na r 2023

 

Na stránke pribudlo (16.11. 2022)

Referendum 

dátum konania 21.01. 2023

Informácie

Zverejnenia Referendum

Poučenie o spôsobe hlasovania

Informácia pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou

Adresa pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

 

 

 

Na stránke pribudlo (25.10. 2022)

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.10. 2022 v časti zápisnice

 

 

Na stránke pribudlo (11.10. 2022) 
OZ bolo zrušené z dôvodu nedostatočného počtu poslancov, OZ nebolo uznášania schopné 
Náhradné zasadnutie OZ bude 21.10. 2022.

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na OZ

Na stránke pribudlo (03.10. 2022)

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Na stránke pribudlo (28.09. 2022)

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu 2023,2024,2025

Svoje návrhy a pripomienky môžete uplatniť do 12.10. 2022 do 12:00 hod.

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať v utorok 27.09. 2022 o 17:00 hod.

Pozvánka na OZ

Na stránke pribudlo (27.09. 2022)

Návrh VZN č.  3/2022 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN 3_2022 miestne dane a poplatky _návrh

Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4_2022 komunálne odpady drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení - MŠ Kostolná Ves

VZN 5_2022Poplatok za pobyt vi MŠ

Svoje návrhy a pripomienky môžete uplatniť do 12.10. 2022 do 12:00 hod.

Na stránke pribudlo

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

ZOZNAM kandidátov pre voľby na  starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva

v obci Kostolná Ves

Zoznam

 

Volby 2022 Zverejnenia

Na stránke pribudlo (01.06.2022)

Výberové konanie na riaditeľku MŠ v sekcii "Obecná tabuľa"

 

Na stránke pribudlo (06.05.2022)

Záverečný účet za rok 2021 v sekcii "Obecná tabuľa"

Na stránke pribudlo (27.04.2022)

 

 

Informácie k zápisu:

K ZÁPISU
Písomné vyhlásenie
Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ-2022 2023
Vyhlásenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stránke pribudlo (07.03.2022)

zápisnica z OZ

Na stránke pribudlo (28.02.2022) sekcia obecná tabula

Ročný výkaz odpadov

Na stránke pribudlo (21.02.2022)

Pozvánka na OZ

Na stránke pribudlo (08.02.2022)

Plán kontr.činnosti

Na stránke pribudlo (07.02.2022)

VZN 2_2022 miestne dane a poplatky

Na stránke pribudlo (07.02.2022)

VZN 1_2022 prevádzkový poriadok cintorína

 

ROK 2021

Na stránke pribudlo (20. 12. 2021)

Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného a stavebného konania

Sineo+3320i21122010191

 

Na stránke pribudlo (20. 12. 2021)

Zápisnica z OZ konaného 14.12.2021

v časti zápisnice

Na stránke pribudlo (10. 12. 2021)

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na OZ

Na stránke pribudlo (5. 12. 2021)

 

Na stránke pribudlo (25. 11. 2021)

Na stránke pribudlo (22.11. 2021)

Návrh rozpočtu 2022,2023,2024

Na stránke pribudlo (06.10. 2021)

Zmluva Prima Banka -Kostolná Ves v sekcii Zmluvy

Na stránke pribudlo (29.09. 2021)

Zmena telefónneho čísla na Ocu

aktuálne +421 54 55 438

Na stránke pribudlo (4.11.2021)

VZN 1-2021 poplatok v ŠJ za stravu

Na stránke pribudlo

Výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR v sekcii Obecná tabuľa (29.09.2021)

Zápisnica zo zasadnutia OZ  konaného dňa 14.09. 2021 (22.09.2021)

Na stránke pribudlo (10.09. 2021)

Pozvánka na OZ  ktoré bude 14.09. 2021 v budove OcÚ  Pozvánka na OZ

Na stránke pribudlo (24.08.2021)

Prerušenie distribúcie elektriny v sekcii OBECNÁ TABUĽA

Na stránke pribudlo (Pridané 28.06. 2021)

Kto má ešte  záujem  o prípojku optického kábla , posledný termín na doručenie súhlasu o pripojení  je : 11.07. 2021 vrátane do 12:00 hod na OU v Kostolnej Vsi

Tlačivo na staiahnutie: Optický kábel - prípojka

Na stránke pribudlo (Pridané 14.06. 2021)

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 09.06. 2021

 

Na stránke pribudlo (Pridané 07.06. 2021)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na OZ

 

Na stránke pribudlo:  (Pridané 11.05. 2021)

Záverečný účet za rok 2020

Záverečný účet za rok 2020

Na stránke pribudlo (Pridané 05. 04. 2021)

Siahnuť: Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ-2019-1

N Na stránke pribudlo. (Pridané 01.03. 2021) Pozvánka na OZ Pozvánka na OZ Na stránke pribudlo: (Pridané 24.02. 2021) Na stránke pribudlo: (Pridané 18.02.2021) OZNAM Na stránke pribudlo: (Pridané 12. 2. 2021) Oznam: Na stránke pribudlo: (Pridané 11. 2. 2021) Oznam: Na stránke pribudlo: (Pridané 8. 2. 2021) Oznam: Na stránke pribudlo: (Pridané 4. 2. 2021) Oznam: Na stránke pribudlo: (Pridané 12. 01. 2021) Oznam: Na stránke pribudlo: (Pridané 12. 01. 2021) Oznam:Na stránke pribudlo: (Pridané 04. 01. 2021)
Oznam:

Na stránke pribudlo: (Pridané 22. 12. 2020)
Oznam:
Na stránke pribudlo Zmluva s úradom práce (Pridané18.12.2020)

Na stránku pribudla POzvánka na zasadnutie OZ ktoré sa bude konať 17.12. 2020 (Pridané 14.12. 2020)
Pozvánka na OZ 07.10. 2020Pozvánka na OZ 17.12. 2020

Na stránke pribudlo: (Pridané 04. 12. 2020)
Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu 2021,2022,2023

SODB 2021 Sčítanie domov a bytov
Na stránke pribudlo (Pridané 15.12.2020)
list_pre_obce_o_marketingovych_aktivitach_k_SODB_(1)

Na stránke pribudlo:
(Pridané 02. 12. 2020)Oznam OCU (pridané 05. 11. 2020)


Oznam OCU (pridané 28. 10. 2020)

Na stránke pribudlo:
 Oznam OCU

Na stránke pribudlo: 
Voľba hlavného kontrolóra - výberové konanie (pridané 19.10. 2020)
Hlavný kontrolór obce

Na stránke pribudla Zápisnica na zasadnutie OZ ktoré sa konalo 07.10. 2020
Zápisnica č.4 z OZ Kostolná Ves (pridané dňa 09.10.2020)

Na stránke pribudla
Pozvánka na zasadnutie OZ ktoré sa bude konať 07.10. 2020
Pozvánka na OZ 07.10. 2020 (pridané 05.10. 2020)

Na stránke pribudol návrh VZN 1 /2020 Pravidlá času predaja
VZN 1_2020 Pravidlá času predaja 1 - návrhNa stránke pribudla
Výročná správa obce Kostolná Ves za rok 2019(pridané 13.08.2020)

Na stránke v sekcii Samospráva pribudla zápisnica z OZ konaného dňa 08.07. 2020
Záverečný účet obce za rok 2019Záverečný účet za rok 2019(pridané 09.07. 2020)


Oznámenie o strategickom dokumente verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2020 - 2027
Plán rozvoja verejných vodovodov TSK 2021-2027

(pridané 02.07. 2020)

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ dňa 01.07. 2020 

Pozvánka na OZ 01.07. 2020

(pridané 29.06. 2020)

 

 

na stránku pribudla správa  o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.

(pridané 18.05. 2020)

Scan0001   Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Scan0002  Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

na stránku bola pridaná zápisnica zo zasadnutia OZ v časti samospráva (pridané 04.05. 2020)

Zápis detí do MŠ v Kostolnej Vsi

Tlačivá:

Žiadosť o prijatie do MŠ 2020_2021

Informácie o dieťati

Súhlas na doručovanie úradnej pošty

 

 

 

 

na stránke pribudla pozvánka na zasadnutie OZ ktoré sa bude konať 30.04. 2020 v obmedzenom režime (pridané 26.04.2020)

Pozvánka na OZ 30.04.2020

na stránke pribudlo majetkové priznanie starostky obce za rok 2019 v položke Obecná tabuľa

na stránke pribudlo: Kalendár vývozu odpadov pre rok 2020 v položke Obecná tabuľa

Veselé Vianoce!

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva na 04.12. 2019

Pozvánka na OZ 04.12.2019

Mikuláš 2019

 

VOĽBY 2020 informácie pre voliča

Informácie pre voliča (pridané 13.11. 2019)

Žiadosť o voľbu poštou (pridané 13.11. 2019)

 

Na stránke pribudli:

Návrh rozpočtu na rok 2020 (pridané 18.11. 2019)

Návrh rozpočtu 2020_2021_2022

VZN 2/2019 (pridané 11.11. 2019)

VZN2_2019 dane a poplatky, drobné stavby

VZN 3/2019 (pridané 11.11. 2019)

VZN 3_2019 miestne dane a poplatky

 

Na stranke pribudli zmluvy v sekcii Zmluvy (pridané 31.10.2019)

Zmluva Prima banka (bežný účet bytovka)

Zmluva Prima banka (depozitný účet bytovka)

Zmluva o odbere el. energie (bytovka)

 

Na stránke pribudla  Výzva na predloženie cenovej ponuky   (pridané 17.10. 2019)

Názov zákazky: Určenie PHZ - "Workoutové ihrisko"

Obec Kostolná Ves - výzva na predloženie cenovej ponuky

Protokol zakazky c4035 - kostolna ves

 

Na stránke pribudla Zmluva o grantovom účte v sekcii zmluvy (pridané 25.09. 2019)

Na stránke pribudla pozvánka na obecné zastupiteľstvo konané dňa 24.09. 2019 (pridané 18.09. 2019)

Pozvánka na OZ 24.09. 2019

Na stránke pribudli zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (pridené 27.06.2019)

Na stránke pribudla zmluva zo ŠFRB v sekcii zmluvy (pridané 21.06. 2019)

Pozvánka pre deti na rozlúčku so školským rokom (pridané 21.06. 2019)

Pozvánka na zasadnutie OZ ktoré sa bude konať 21.06. 2019 (pridané 17.06. 2019

Pozvánka na OZ 21.06. 2019

Záverečný účet za rok 2018 pridané 04.06. 2019

Záverečný účet za rok 2018

V najkrajšom mesiaci nám dovoľte pozvať Vás všetkých na Oslavu dňa matiek 

 

 

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019 - informácie

 DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE   -  Voľby do europarlamentu

Adresa na doručovanie žiadostí - hlasovací preukaz - Adresa na doručovanie žiadosti - hlasovací preukaz

 

POZVÁNKA na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pozvánka na OZ 15.03. 2019

ODPADY Kostolná Ves za rok 2018 - VYTRIEDENIE -vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci

AKTUÁLNE  _ Odstávka el. energie  20.03. 2019 od 7,30 hod do 20.03. 2019 13,30hod.  - Distribúcia el. energie

Voĺby prezidenta SR 2019 - informácie

E-mailová adresa na doručovanie o delegovaní člena a náhradníka do MVK  - Voľby prezidenta SR 1

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: - Voľby prezidenta SR 2

Zoznam kandidátov na prezidenta SR -  Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019 3

 

 

Vývoz komunálneho odpadu ( OBECNÝ ÚRAD sekcia obecná tabuľa)

AKTUÁLNE

Odstávka elektrickej energie v našej obci 14.02. 2019

Odstávka el. energie

AKTUÁLNE 

Odstávka dodávky elektrickej energie pre našu obec v dňoch 08.01. 2019 a 16.01. 2019

Prerušenie dodávky 8.1.2019 (002)

Prerušenie dodávky 16.1.2019

 

Pridané december 2018

Schválený rozpočet na rok 2019  (Rozpočet)

Zápisnica č. 1 z OZ 14.12. 2018  (Zápisnice z OZ)

Pozvánka na OZ 14.12. 2018 (obecný úrad obecná tabuľa)

Zápisnica č.7 z OZ zo dňa 07.12. 2018 (Zápisnice z OZ)

Pozvánka na OZ 07.12. 2018 ( Obecný úrad obecná tabuľa)

 

pridané november 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018:

Starostka:
Mária Žofčinová
Poslanci:
Miloslav Ďuriš
Boris Hagara
Mariana Kurbelova
Marcel Medera
Tomáš Mercek

pridané október 2018

Komunálne voľby 2018 informácie pridané v sekcii OBECNÝ ÚRAD - obecná tabuĺa

Pridaná zápisnica z OZ konaneho 03.10. 2018

Pozvánka na OZ konané dňa 03. októbraa 2018 o 17,00 hod  pridané v sekcii OBECNÝ ÚRAD - obecná tabuľa

pridané september 2018

Oznámenie:

OZ ktoré sa malo konať dnes 18.09. 2018 sa ruší z dôvodu neprítomnosti väčšiny poslancov. Náhradný termín bude včas oznámený.

Pozvánka na OZ konané dňa 18. septembra 2018 o 17,00 hod  pridané v sekcii OBECNÝ ÚRAD - obecná tabuľa

pridané august 2018

Komunálne voľby 2018 informácie pridané v sekcii OBECNÝ ÚRAD - obecná tabuĺa

Komunálne voľby 2018 informácie pridané v sekcii OBECNÝ ÚRAD - obecná tabuĺa

Komunálne voľby 2018 informácie pridané v sekcii OBECNÝ ÚRAD - obecná tabuĺa

všetky informácia o komunálnych voľbách nájdete na: 

https://www.minv.sk/?tlacov e-spravy&sprava=volby-do-organov-samospravy-obci-2018

pridané júl 2018

Komunálne voľby 2018 informácie pridané v sekcii OBECNÝ ÚRAD - obecná tabuĺa

pridané jún 2018

 

Na stránke je zverejnená Zápisnica zo zasadnutia OZ  v sekcii Obecné zastupiteľstvá

Pozvánka zastupiteľstvo 19.06. 2018

pridané máj 2018

Ochrana osobných údajov

Pridané v sekcii OBECNÝ ÚRAD - obecná tabuľa

pridané apríl 2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kostolná Ves na roky 2018 -2022 v sekcii obecná tabuľa

pridané marec 2018

pridaná zápisnica č.2 z verejného zastupiteľstva

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva ktoré sa bude konať dňa 15. 03. 2018

Pozvánka na verejné zastupiteľstvo 15.03. 2018

 

pridané február 2018

zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.01. 2018 sa nachádza v sekcii SAMOSPRÁVA

pridané výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra sa nachádza v sekcii OBECNÁ TABUĽA

vývoz odpadov sa nachádza c sekcii OBECNÁ TABUĽA

Pridané január 2018

Zmena Úradných hodín od 08.01. 2018 do 12.01. 2018

 úradné hodiny

Vývoz odpadov rok 2018

Vývoz separoveného zberu - plasty 2018

Vývoz komunálneho odpadu 2018

------------------------------------------------------------------

pridané december 2017
Pozvánka na verejné zastupiteľstvo 20.12. 2017 o 18,00 hod.
Pozvánka na verejné zastupiteľstvo 20.12. 2017
Pozvánka pre deti na Mikuláša 9.12. 2017
Pridané 05.12. 2017

Návrh rozpočtu obce pre rok 2018 
pridané 04.12. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 PDF

pridané november 2017

AKTUÁLNE

OZNAM

V čase od 07.11. 2017 do 24.11. 2017

budú úradné hodiny na Obecnom úrade nasledovné:

Pondelok: 7,00 - 15,00 hod.

Utorok: 7,00 - 15,00 hod.

Streda 7,00 - 16,00 hod.

Štvrtok: 7,00 - 15,00 hod.

Piatok: 7,00 - 13,00 hod.

obedná prestávka od 12,00 do 12,30 okrem piatku.

z dôvodu PN

pridané október 2017

Výzva na predkladanie cenových ponúk CINTORÍN KOSTOLNÁ VES stavebné úpravy

 zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle a na vývesnej tabuli

spracovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva   (pridané 23.10. 2017)

pridané september 2017

Pozvánka na verejné zastupiteľstvo 13.09. 2017

pridané august 2017
ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE - VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - voľby do orgánov samosprávnych krajov: ocukostolnaves@mail.t-com.sk

Pozvánka

halusky

pridané jún 2017

Vývoz komunálneho a plastového odpadu - aktualizácia

2017 vývoz kom. odpadu

2017 -vývoz plastov

Pozvánka na verejné zastupiteľstvo 14.06. 2017

pridané máj 2017

Záverečný účet za rok 2016

Záverečný účet za rok 2016

Výberové konanie

Výberové konanie na miesto riaditela- ky do MŠ

Výzva na predkladanie ponúk na stavebné práce na rekonštrukciu strechy na obecnej budove MŠ+ŠJ

+ návrh zmluvy o dielo

Výzva na predkladanie ponúk na stavebné práce

zmluva o dielo - návrh

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva ktoré sa bude konať 16. mája 2017

Pozvánka zastupiteľstvo 16.05. 2017

POZVÁNKA na deň matiek  na 13. mája 2017 v kultúrnom dome v Kostolnej Vsi

mamuša
pridané apríl 2017
Na stránke  pribudlo tlačivo žiadosti na byt v sekcii tlačivá

POZVÁNKA na brigádu na sobotu 8 apríla 2017

prac sobota

pridané marec 2017
Na stránke pribudla zápisnica  č.1 zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.3. 2017

POZVÁNKA na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves

Pozvánka zastupiteľstvo 16.03. 2017

POŽIADAVKA na predloženie VO - projektová dokumentácia rekonštrukcia strechy na budove MŠ v Kostolnej Vsi

požiadavka na VO - PD strecha

pridané február 2017

KST SKALKA Kostolná Ves pozýva všetkých záujemcov o turistiku:

KST SKALKA Kostolná Ves - Program turistických akcií KST Skalka Kostolná ves na rok 2017


Vývoz separovaného zberu rok 2017 - plasty

2017 vývoz separovaného zberu plasty


pridané január 2017

Vývoz komunálneho odpadu rok 2017

2017-vyvoz-kom-odpadu

 

Pripravujeme pre Vás narok 2017

16466486_10154375049379077_401802548_o


Na stránke pribudla Zápisnica č. 6 zo zasadnutia OZ konaného dńa 15.12. 2016

navrh-starostom-1-1

 


Pozvánka na zasadnutie verejného OZ, konaného dňa 15.12. 2016 v Kultúrnom dome v Kostolnej vsi

pozvanka-zastupitelstvo-15-12-2016

mikulas-1-1-web

 Návrh VZN 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-miestne-dane-vzn-3-2015

 OZNAM

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obec Kostolná Ves zverejňuje zámer a vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti. Bližšie podmienky obchodnej verejnej súťaže sa dozviete v priloženom súbore.
obchodna_sutaz_-prenajom-pozemku
vyberova-komisia
zapisnica-z-otvarania-obalok

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
rozpocet-obce-201720182019

 

Na stránke pribudla zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.10. 2016

VEREJNE OBSTARAVANIE
Výzva na predkladanie ponúk Výmena okien a dverí na budove MŠ a ŠJ v Kostolnej Vsi.
obchodna_sutaz_-prenajom-pozemku
obec KOSTOLNÁ VES -

Výsledky volieb konaných dňba 9. apríľa 2016 do OZ Kostolná Ves
  1. Tomáš Mercek, strana TIP
  2. Mgr. Alexandra Kurincová, strana SIEŤ
  3. Daniel Kluvanec, strana TIP
  4. Rudolf Kurbel, strana MOST HID
  5. Juraj Pánis, strana SMER sociálna demokracia

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2022
PHSR 2016 - 2022