Obec Kostolná Ves
Kostolná Ves č. 62
972 26 Nitrianske Rudno

IČO: 00318205

DIČ:  202 12 11 720

 

Mgr. Mária Žofčinová starostka
mobil: +421 903 453 813

p. Marcela Iliašová - ekonomika a účtovníctvo
tel.: +421 046 54 55 438

e-mail: starostaocu@kostolnaves.sk