avatar
Prezívka: obec
Informačný kanál autora: obec Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

Komisia ekonomická: Predseda:       Ing. Anna Sobotová Členovia:        p. Irena Hnátová, p.František Papranec Komisia výstavby a životného prostredia:                         Predseda:      Ing. Dušan Hnát Členovia:       Ing. Anna ...
Materská škola Kostolná Ves Kostolná Ves č. 62 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: +421 46 545 54 27 E-mail: mskostolnaves@gmail.com Riaditeľka MŠ: p. Marta Duchoňová Učiteľka MŠ: p. Alžbeta Struhárová Školská jedáleň pri MŠ Vedúca ...