avatar
Prezívka: obec
Informačný kanál autora: obec Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

Obecná tabuľa

Výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný kontrolór obce: Hlavný kontrolór obce Vývoz odpadov rok 2018: Vývoz separoveného zberu - plasty 2018 Vývoz komunálneho odpadu 2018 Miesto odberu druhotných surovín je otvorené vždy 1. a 3. ...