Zmluvy 2019

Prílohy ku KZ TO-MY-STAV Nájomné byty scan

Kúpna zmluva TO-MY-STAV Nájomné byty scan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy 2018

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy 2017

dohoda-urad-prace-soc-veci-a-rodiny-%c2%a7-12
dohoda-urad-prace-soc-veci-a-rodiny-%c2%a7-10
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
COOP Jednota zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve Klaudia Priehodová
Dodatok č.1 k zmluve OcU Kostolná Ves _ Bautrans
Dodatok Zmluva OcU Kostolná Ves _ Ostratice
Dodatok Zmluva OcU Kostolná Ves _
Slovak Telekom
Dohoda č. 16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny §10
Dohoda č. 16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny §12
Dohoda OcU Kostolná Ves_ Jozefína Sobotová
Zmluva OcÚ - Bánovská rozvojivá a regionálna agentúra
Zmluva OcÚ - Nestlé Prievidza
Zmluva OcÚ - TO MY STAV Kanianka
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Alojz Sobota
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Anton Pršo
Zmluva OcU Kostolná Ves _ BFL Ostratice
Zmluva OcU Kostolná Ves _ biomarina _biowaste
Zmluva OcU Kostolná Ves _ COOP Jednota
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Ing. Adamkovič auditor
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Klub slovenských turistov Skalka
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Nestlé
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Vepos Nováky
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Orange
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Pohrebná služba
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Prievidzské pekárne a cukrárne
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Remek
Zmluva OcU Kostolná Ves _ SPP Bratislava
Zmluva OcU Kostolná Ves _ Trenčiansky sam. kraj
Zmluva OcU Kostolná Ves _COOP Jednota
Zmluva OcU Kostolná Ves _Jednota dôchodcov

 

Faktúry 2017

Január 2017
Február 2017
Marec 2017
Apríl 2017
Máj 2017
Jún 2017
Júl 2017
August 2017
September 2017
Október 2017

 

Zmluvy 2016

kz-sunland-s-r-o
zmluva-nestle
dodatok-c-13-c-14-ku-zmluve-vepos
dohoda-o-poskytnuti-financneho-prispevku-na-podporu-vytvorenia
dohoda-o-podmienkach-vykonavania-mensich-obecnych-prac
dohoda-o-podmienkach-vykonavania-mensich-obecnych-sluzieb-jojadohoda-o-podmienkach-vykonavania-mensich-obecnych-sluzieb-pre-o
dohoda-o-pomoci-v-hmotnej-nudzi
obec-kostolna-ves-miroslav-fajer
urazove-poistenie-uchadzacov-o-zamestnanie
zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach-coop-jednota-sj-pri
zmluva-o-poskytnuti-dotacie-jd
zmluva-o-poskytnuti-dotacie-kst-skalka
zmluva-o-poskytovani-slizieb-elko-ocu
zmluva-jaromir-pauer-budova-tj
darovacia-zmluva-nestle
dohoda-o-podmienkach-vykonavania-mensich-ob-prac-joja-sobotova
sse-ukoncenie-zmluvy-abak
sse-ukoncenie-zmluvy-horne-potraviny-a-pohostinstvozmluva-envi-pak-a-s-ocu
zmluva-metal-servis-recycling-ocu
zmluva-o-najme-cintorina
zmluva-o-pouzivani-sw-remek-s-r-o
zmluva-s-auditorom
zmluva-slovak-telekom-a-s
zmluva-o-odoberani-pouzitych-jedlych-olejov
zmluva-o-prenajme-dolneho-pohostinstva
dcom-dodatok-c-1
dohoda-o-absolventskej-praxi
zmluva-geodeticca-s-r-o-ocuzmluva-o-zdruzenej-dodavke-elektriny

 

Faktúry 2016

faktúry-januar-2016
faktúry-februar-2016
faktúry-marec-2016
faktúry-april-2016
faktúry-maj-2016
faktúry-jun-2016
faktúry-jul-2016
faktúry-august-2016
faktúry-september-2016
faktúry-oktober-2016
Faktúry november 2016
Faktúry december 2016

 

 Zmluvy 2015

Dohoda o podmienkach výkonu práva polovníctva
Zmluva o užívaní poľovného revíru Magura
Kúpna zmluva (vodárne)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie činnosti Jednoty dôchodcov
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie činnosti Klubu slovenských turistov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov II.
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Všeobecné záväzné nariadenie o vodení a držaní psov na území Obce Kostolná Ves
Zmluva o výkone správy cintorína
Zmluva o dielo
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec II.
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o budúcej zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Úradzové poistenie uchádzačov o zamestnanie

 

Faktúry 2015

Dodavateĺské faktúry rok 2015