Materská škola Kostolná Ves
Kostolná Ves č. 62
972 26 Nitrianske Rudno

IČO: 71 00 186 30

 

Kontakt:
tel.: +421 46 545 54 27
e-mail: mskostolnaves@gmail.com

Materská škola:
Riaditeľka MŠ: p. Marta Duchoňová
Učiteľka MŠ: Mgr. Alexandra Kurincová

Školská jedáleń pri MŠ:
Vedúca ŠJ + kuchárka: p. Dana Ďurišová
Správkyňa: p. Eva Vrecková