Komisie pôsobiace pri

Obecnom zastupiteľstve obce Kostolná Ves

Komisia ekonomická:

Predseda: Ing. Anna Sobotová

členovia: Mgr. Alexandra Kurincová, p. Daniel Kluvanec

Komisia výstavby a životného prostredia:

Predseda: p. Daniel Kluvanec

členovia: p. Tomáš Mercek, Ing. Dušan Hnáth

Komisia kultúrna a športová:

Predseda: p. Tomáš Mercek

členovia: Mgr. Alexandra Kurincová, p. Daniel Kluvanec

Komisia sociálna a poriadková:

Predseda: Mgr. Alexandra Kurincová

členovia: Ing. Anna Sobotová, Ing. Dušan Hnáth

 

Akékoľvek podnety zo strany občanov môžte smerovať priamo  predsedom, alebo členom jednotlivých komisií.