Plán zasadnutí Obecného zastupiteĺstva

na rok 2015:

Mesiac:      Deň:

Február        25.02. 2015
Apríl             23.04. 2015
Jún               25.06. 2015  (preložené na 24.06. 2015)
August         27.08. 2015
Október       29.10. 2015
December    17.12. 2015