Plán zasadnutí Obecného zastupiteĺstva

na rok 2015:

Mesiac:      Deň: Február        25.02. 2015 Apríl             23.04. 2015 Jún               25.06. 2015  (preložené na 24.06. 2015) August         27.08. 2015 Október      29.10. 2015 December   17.12. 2015

Komisia ekonomická:
Predseda:       Ing. Anna Sobotová
Členovia:        p. Irena Hnátová, p.František Papranec

Komisia výstavby a životného prostredia:                         Predseda:      Ing. Dušan Hnát
Členovia:       Ing. Anna Sobotová, p. František Papranec

Komisia kultúrna a športová:                                           Predseda:       p. František Papranec
Členovia:        p. Lýdia Ďurišová, p. Irena Hnátová

Komisia sociálna:                                                                     Predseda:       p. Irena Hnátová
Členovia:        p. Mária Sabolová, p. Lýdia Ďurišová

Komisia poriadková:                                                               Predseda:      Ing. Anna Sobotová
Členovia:        p. Mária Sabolová, p. Lýdia Ďurišová