Plán zasadnutí Obecného zastupiteĺstva

na rok 2015:

Mesiac:      Deň: Február        25.02. 2015 Apríl             23.04. 2015 Jún               25.06. 2015  (preložené na 24.06. 2015) August         27.08. 2015 Október      29.10. 2015 December   17.12. 2015

Materská škola Kostolná Ves
Kostolná Ves č. 62
972 26 Nitrianske Rudno
Kontakt:
+421 46 545 54 27
E-mail: mskostolnaves@gmail.com

Riaditeľka MŠ:
p. Marta Duchoňová

Učiteľka MŠ:
p. Alžbeta Struhárová

Školská jedáleň pri MŠ

Vedúca školskej jedálne + kuchárka:
p. Dana Ďurišová

Správkyňa objektu:
p. Eva Vrecková